Expression zoekt vrienden

Wij zijn op zoek naar vrienden die ons een warm hart toedragen en ons financieel willen steunen. Een 'vriend van Expression' draagt bij aan de muzikale toekomst van het koor. Deze toekomst bestaat uit het verbeteren van de zangkwaliteit van de leden, deelname aan workshops, aanschaf van nieuwe muziek, gebruiken van geluidsapparatuur, opnemen en uitgeven van cd's, enz. Er komen op muzikaal gebied de komende jaren verrassende projecten bij, waar geld voor nodig is. Ook staan er een aantal zaken op ons verlanglijstje waar in de begroting geen ruimte voor is. Om al onze plannen te verwezenlijken willen we een beroep doen op U! Als 'Vriend van Expression' kunt u ons helpen onze toekomstige projecten verder vorm te geven.

Wat bieden wij


  Als vriend van Expression ontvangt u bij elk concert een reductie op uw kaarten. (max. 4) en reserveert Expression
  een goede plek voor u tijdens onze concerten. Daarnaast ontvangt u minstens 2 maal per jaar onze nieuwsbrief per
  e-mail. Indien gewenst vermelden wij uw naam op deze webpagina. U kunt zich opgeven door een bericht te sturen
  aan ons secretariaat.  Graag met vermelding van uw naam, adres, woonplaats en uw e-mailadres en het bedrag wat
  u jaarlijks wilt schenken. U kunt uw donatie overmaken op rekeningnummer: NL89INGB0003132391 t.n.v.
  Expression.

  NB. uw gegevens worden niet aan derden verstrekt en worden uitsluitend voor Vrienden van Expression gebruikt.
  Heeft u vragen, mail of bel dan naar het secretariaat.
  Namens alle leden van het koor hartelijk dank voor uw donatie!

Wij staan ingeschreven bij de Kamer van Koophandel, Rotterdam onder nr. 40347593